Start

Aktuellt

AHA är en förening som stödjer dig som står nära någon som missbrukar alkohol eller droger.

AHA är en partipoltisk religiöst obunden och ideell förening där anhöriga hjälper anhöriga. Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen.

Vi samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polis- väsende. Detta för att påverka och samverka kring beroendeproblematik på ett övergripande plan.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges och barnens närmiljö. Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

För information om oss på andra språk, klicka här.

Vi erbjuder.

  • Bemannad jourtelefon
  • Telefonrådgivning
  • Enskild rådgivning (bokas på förhand)
  • Självhjälpsgrupper
  • CRAFT-inspirerad rådgivning
  • CRAFT-inspirerad studiecirkel (länk)

Vad kostar det?

För att kunna utnyttja vårt erbjudande behöver man vara medlem i föreningen.

Ett medlemskap kostar 200 kr per år, då kan man ta del av allt vi erbjuder.

Vi har även stödmedlemskap, det kostar 100 kr per år. Det är för de som inte direkt har behov av vår verksamhet men som vill ge sitt stöd till vår verksamhet.

Hur betalar man?

Betala 200 kr för medlemskap alternativt 100 kr för stödmedlemskap på plusgiro 17 31 89-2 eller betala via swish på 123 419 84 12, skriv medlemsavgift i fältet.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara