Start

Välkommen!

Anhöriga hjälper Anhöriga är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden organisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till alla som står nära en anhörig som missbrukar alkohol, droger, narkotika eller är spelberoende.

Föreningen är öppen för alla som stöder våra mål och vår verksamhet.  Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i den anhöriges– och barnens närmiljö.

Basen i AHA:s arbete är en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser och opinionsbildning.

AHA bildades januari 2012, för det ökade missbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbades av.

Vi som arbetar som rådgivare i organisationen har lång  tids erfarenhet, då vi tidigare arbetat inom en liknande organisation. Dessutom har alla våra utbildade rådgivare erfarenhet av att vara anhöriga till någon som missbrukat. Det är också ett krav vi har på nya rådgivare!