Träffar

Självhjälpsgrupp

Vi träffas varje tisdag kl 17.45 i våra lokaler på Drottninggatan 11. Vi börjar med fika en kvart och kl 18.00 startar själva gruppsamtalet.

Våra möten är öppna för alla. Vi möten vuxna barn, föräldrar, partners, syskon, vänner och andra anhöriga till personer med beroendesjukdom eller missbruksproblematik. Alkohol-, drog- eller spelmissbruk.

Jämna veckor ligger betoningen på föräldrar och andra anhöriga.
Ojämna veckor betoning uppväxt med beroendesjukdom i familjen.

Alla möten är dock öppna för alla.

Om det blir tillfälliga ändringar av tider mm, annonseras detta här på vår hemsida och genom vår öppna Facebooksida, AHA Örebro län. Länk till facebooksidan.

För mer information kontakta oss:
0706776885 eller mail
ahaorebrolan@gmail.com

Annan rådgivning bokas alltid på förhand.

Studiecirkel i CRAFT

Läs mer om studiecirkeln här.

Jourtelefon

Ring gärna om du behöver stöd och bollplank – svarar vi inte ringer vi upp inom ett dygn.

CRAFT uppföljning

Den här gruppen är till för dig som under senaste åren gått vår CRAFT studiecirkel och vill uppdatera och fördjupa kunskapen. Vi pratar om verktyg i CRAFT och kopplar det till vårt anhörigskap.

Vi träffas i gruppen ca 1 gång per månad 6 gånger.

För mer information kontakta oss:
0706776885 eller mail
ahaorebrolan@gmail.com

Studiecirkel i CRAFT

Läs mer om studiecirkeln här.