Studiecirkel

Med anledning av allt som hänt kring spridning av coronaviruset behöver vi ställa in den planerade stusdecirkeln som skulle ha startat efter påsk, 15 april. Det känns jättetråkigt att behöva ställa in, men det här är ju inget vi kan råda över.

Vi kommer att planera in och informera om ny start så snart det lugnat sig lite, vi skulle tro att kursstart blir efter sommaren.

Hör gärna av dig om du vill boka in en enskild rådgivning i avvaktan på studiecirkeln eller om du vill komma på någon av våra tisdagsgrupper, det går jättebra. Vi räknar än så länge med att ha öppet varje tisdag kl 18-20 och vi utgår från Folkhälsomyndigheten vad gäller förhållningsregler i vår lokal. Vi kan också boka tid för telefonrådgivning.

Välkommen att höra av dig, många hälsningar
Föreningen AHA Örebro län

Välkomna på CRAFT-inspirerad studiecirkel för anhöriga

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga.

Nästa studiecirkel har ändrad preliminär start: 15 april kl 18.00-20.00

Anmäl gärna intresse redan nu med namn, mailadress och mobilnummer. Någon från oss kommer att ta kontakt med dig när du anmält dig. Se nedan.

Vad är CRAFT?

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderar av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

Studiecirkelns upplägg

Vi är en mindre grupp som träffas. 

Plats: Föreningen AHAs lokaler Drottninggatan 11 i Örebro

Anmälan till: ahaorebrolan@gmail.com eller på telefon 070 677 68 85

Kostnad: Studiecirkeln är kostnadsfri, men medlemskap i AHA är en förutsättning, 200 kr/år, medlemskap löses vid start. Fika och material till självkostnadspris, 150 kr för alla tillfällena, för den som önskar.

Anhörigas betydelse för förändring

Personer med missbruk berättar att ofta, är det relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med missbruk på grund av omfattande och täta kontakter. Anhöriga har mycket kunskap och erfarenhet om personens missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar. Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.

CRAFT ger utbildning och kompetens.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.

Här finns studiecirkeln på facebook: länk.

Välkommen att anmäla intresse till studiecirkel och hör gärna av dig med frågor och funderingar redan nu!


Välkomna på CRAFT helgkurs för anhöriga

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga. Denna finns även som helgkurs. Just nu finns inga aktuella kommande datum för detta. 

Vill du göra en intresseanmälan för en kommande helgkurs under 2020? Maila namn och telefonnummer till: ahaorebrolan@gmail.com – märk mailet med “Intresseanmälan helgkurs”

Exempel på hur en helgkurs kan se ut: 

Tider

Fredag kl 17.00 – 19.00
Lördag kl 09.00 – 16.00 (lunch 12.00-13.00)
Söndag kl 09.00 – 12.00

Kostnad: Helgkursen är till självkostnadspris, 450kr, då ingår fika och material. Medlemskap i AHA är en förutsättning, 200 kr/år, medlemskap löses vid start. Lunch bekostas av var och en, mikro finns i lokalen för den som önskar.

Vad är CRAFT?

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderar av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol, droger, läkemedel eller spel än att välja att fortsätta med missbruket.

Forskning visar att anhöriga har höga poäng gällande depression och är i behov av stöd. Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. I CRAFT får anhöriga verktyg för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

Plats: Föreningen AHAs lokaler Drottninggatan 11 i Örebro

Anmälan till: ahaorebrolan@gmail.com eller på telefon 070 677 68 85

Anhörigas betydelse för förändring

Personer med missbruk berättar att ofta, är det relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med missbruk på grund av omfattande och täta kontakter. Anhöriga har mycket kunskap och erfarenhet om personens missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar. Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.

CRAFT ger utbildning och kompetens.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.