Studiecirkel

Välkomna på CRAFT-inspirerad studiecirkel för anhöriga

Föreningen AHA Örebro län erbjuder en CRAFT-inspirerad utbildning i studiecirkelform för anhöriga.

Nästa studiecirkel startar efter årsskiftet

Anmäl gärna intresse redan nu med namn, mailadress och mobilnummer. Någon från oss kommer att ta kontakt med dig när du anmält dig. Se nedan.

Vad är CRAFT?

CRAFT är en evidensbaserad metod, rekommenderar av socialstyrelsen, som lär anhöriga att förändra miljön och dynamiken så att det blir mer attraktivt för personen med missbruk att välja bort alkohol/droger än att välja att fortsätta med alkohol/droger (se vidare www.craftsverige.com).

Den anhöriga är i fokus, inte personen med missbruk. De anhöriga får lära sig färdigheter för hur man kan förändra sin egen livsstil och öka välmåendet i livet. Oavsett om personen med missbruk väljer att göra en förändring eller inte.

Studiecirkelns upplägg

Vi är en mindre grupp som träffas. 

Datum och tid kommer senare.

Plats: Föreningen AHAs lokaler Drottninggatan 11 i Örebro

Anmälan till: ahaorebrolan@gmail.com eller på telefon 070 677 68 85

Kostnad: Studiecirkeln är kostnadsfri, men medlemskap i AHA är en förutsättning, 200 kr/år, medlemskap löses vid start.

Anhörigas betydelse för förändring

Forskning visar att anhöriga har stor risk att få depression och ångest – anhöriga är också i behov av stöd!

Personer med missbruk berättar att ofta är det relationerna till familjen som gjort att de sökt behandling och att relationerna till anhöriga kan vara en motiverande faktor till förändring.

Anhöriga har möjlighet att påverka personen med missbruk då de ofta har omfattande och tät kontakt med personen. Anhöriga har mycket kunskap och erfarenhet om personens missbruk, beteenden, drivkrafter och värderingar, men saknar ofta kompetens att använda kunskapen. Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

CRAFT ger utbildning och kompetens.

Det finns ingen garanti för att personen med missbruk kommer göra någon förändring, men CRAFT kommer oavsett detta att ge färdigheter och verktyg för den anhörige att öka välmåendet och ta kontrollen över sitt eget liv.

Här finns studiecirkeln på facebook (ej aktiv länk ännu)

Välkommen att anmäla intresse till studiecirkel och hör gärna av dig med frågor och funderingar redan nu!